Pár vět o projektu „Proměny“

Již po 4. vychází nové „Proměny 2016“! Letos se můžete těšit na zajímavou změnu konceptu. Pro více informací sledujte průběžně aktuality na naších stránkách.

Projekt „Proměny“ má poukázat na to, že člověk má svou jedinečnou hodnotu nezávisle na tom, jak vypadá, co jej obklopuje, čím je nebo jaké oblečení má zrovna na sobě. Uživatelé a uživatelky vybraných středisek Slezské diakonie se nechalo zachytit na fotografiích, kde každá z nich vypráví nějaký příběh znázornující proměnu v životě člověka. Fotografie jsou zajímavé tím, že umožnují každému představit si něco zcela odlišného a tím jsou obohaceny o další umělecký rozměr. V popředí každé fotografie je vždy uživatel/ka v nějaké obtížné životní situaci. Ta je vyobrazena v přeneseném významu, stejně tak, jako podpora ze strany Slezské diakonie. Na divákovi pak je, co si pod celkovým obrazem představí. Původní myšlenka - pozitivní "Proměny" v lidském životě, však zůstává. Vznikl tak kalendář, jehož smyslem je propagovat dobré jméno organizace Slezská diakonie a její středisek, aktivizovat samotné uživatele, předcházet jejich negativnímu hodnocení ze strany veřejnosti a poukázat na smysl společenské odpovědnosti a dobročinnosti spolupracujících firem a organizací.

Pár vět o Slezské diakonii


Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti.
Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Více o Slezské diakonii na oficiálních stránkách zde.

Pár vět o realizátorovi projektu

Realizátorem projektu „Proměny 2015“ je již druhým rokem středisko Bethel Karviná, které  zahájilo svou činnost v roce 1992 a letos slaví své 22. výročí fungování.Je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez domova na území města Karviná. Provozuje celkem pět sociálních služeb – terénní program, nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci pro osoby se sníženou schopností péče o vlastní osobu.

Joomla template by Joomlashine.com