Pár vět o projektu „Proměny“

Po úspěchu z předchozích let přicházíme s novými „Proměny 2015“! Letos se můžete těšit nejen na proměny samotných aktérů, ale také na proměny okolí či věcí, které oni sami, byli schopni svým vlastním úsilím proměnit!

Projekt „Proměny“ má poukázat na to, že člověk má svou jedinečnou hodnotu nezávisle na tom, jak vypadá nebo co má na sobě. Uživatelé a uživatelky vybraných středisek Slezské diakonie se nechalo zachytit na fotografiích „PŘED“ a „PO“. První fotografie poukazuje na obraz osoby (ve stavu před splněným snem, v nevlídném prostředí, bez prostředků, apod.), druhá je pak v reálném prostředí splněného snu či atraktivní profese, kterou si daný uživatel/ka zvolil/a. Pro některé uživatele je to pouze sen, jiní se však k tomuto snu svým vlastním úsilím přiblížili či již přibližují. Vznikl tak kalendář, jehož smyslem je propagovat dobré jméno organizace Slezská diakonie a její středisek, aktivizovat samotné uživatele, předcházet jejich negativnímu hodnocení ze strany veřejnosti a poukázat na smysl společenské odpovědnosti a dobročinnosti spolupracujících firem a organizací.

Pár vět o Slezské diakonii


Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti.
Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Více o Slezské diakonii na oficiálních stránkách zde.

Pár vět o realizátorovi projektu

Realizátorem projektu „Proměny 2015“ je již druhým rokem středisko Bethel Karviná, které  zahájilo svou činnost v roce 1992 a letos slaví své 22. výročí fungování.Je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi bez domova na území města Karviná. Provozuje celkem pět sociálních služeb – terénní program, nízkoprahové denní centrum, noclehárnu, azylový dům a sociální rehabilitaci pro osoby se sníženou schopností péče o vlastní osobu.

Joomla template by Joomlashine.com